Herbestemming Martinuskerk Pannerden

Een nieuwe bestemming voor de kerk

Informatie vanuit de werkgroep herbestemming Martinuskerk 

Elk dorp en iedere gemeente en stad kent het: een icoon (of meerdere iconen), die de inwoners verenigt en verbindt. Het vormt bovendien vaak het gezicht van … Dit kan een buurthuis, dorpscafé, sporthal of ander verenigingsgebouw zijn. 

Of een kerk.

De kerk in het centrum van Pannerden is zo’n icoon, dat het dorp tot een gemeenschap maakt. En sinds we weten, dat de kerk uit de eredienst onttrokken wordt en het parochiebestuur vanaf 1 januari 2021 geen gebruik meer maakt van de kerk, is een ingestelde werkgroep op zoek gegaan naar een nieuwe bestemming voor het gebouw. Een bestemming, waarin hij de spil blijft in het dorp.

De werkgroep ontwikkelde verschillende ideeën die werden uitgewerkt naar plannen voor de nieuwe invulling van de kerk en onderzocht de haalbaarheid ervan. De basis van deze plannen is de kernfunctie van het gebouw bovendien. Een uitdaging voor de werkgroep om deze eigenschappen verenigd te krijgen in een werkbaar plan. Plannen vielen in de loop van het proces af, omdat ze niet haalbaar bleken. Een van deze plannen bleef overeind.

Het lijkt erop, dat de werkgroep een uitstekende bestemming gevonden heeft, die de oude functie van de kerk verenigt met een nieuwe. Bovendien blijft het gebouw behouden en blijven de contouren van de ‘oude’ kerk intact.

Het plan

Met als doelstelling het kerkgebouw te behouden voor de toekomst is naar een duurzame invulling gezocht. Het gebouw moet tot in de verre toekomst behouden blijven voor het dorp Pannerden. Om geen concurrentie te bieden aan de reeds aanwezige voorzieningen in het dorp als verenigingen, sport, horeca en winkels is uiteindelijk gekozen om het gebouw te bestemmen voor gemeenschapsruimte en wonen.

“Gemeenschapsruimte” als spil voor het dorp en “wonen” voor inwoners van Pannerden. 

Het gebouw

Vanuit oogpunt van duurzaamheid en techniek is het niet mogelijk de appartementen binnen het bestaande kerkgebouw te realiseren. Het kerkgebouw wordt in drie delen geknipt. Linkerdeel priesterkoor, wordt een gemeenschapsruimte, middendeel appartementen geheel nieuwbouw en de toren blijft geheel intact welke mede de ingang gaat vormen tot de appartementen.

De delen die behouden blijven, behoren precies tot dé uiterlijke kenmerken van een kerkgebouw: de toren en het priesterkoorgedeelte. Dat het ooit een kerk was, blijft dus zichtbaar. 

 

 

De appartementen

Het middenschip wordt grotendeels afgebroken en opnieuw gebouwd tot appartementen, zodat het voldoet aan de eisen van deze tijd. Inclusief de duurzaamheid van het gebouw én het wooncomfort. Er komen 16 appartementen met een oppervlakte van ca 70 m2, bestemd voor jong en oud, alleenstaand of stel. 

 

Op de begane grond en 1e verdieping zijn de 8 appartementen (type A) gelijkvloers, de ontsluiting is via een centrale verkeersruimte welke is voorzien van een lift. 

 

Hoger gelegen appartementen

Op de bovenste verdiepingen komen 8 appartementen (type B) welke bestaan uit 3 woonlagen.
Deze zijn bereikbaar vanaf centrale verkeersruimte met lift op de 3e verdieping.
Unieke appartementen op mooie hoogte.

De indeling van de appartementen volgens nadere uitwerking afgestemd op de doelgroep.

 

Uniek

Centraal binnen de gemeenschap op een mooie plek en bijzonder uitzicht op het dorp en de mooie uiterwaarden. 

Terreininrichting zal aangepast worden aan de nieuwe situatie met respect voor het verleden. Naast noodzakelijke parkeerplaatsen voor de appartementen zal ook ruimte zijn voor gezamenlijke voorzieningen waaronder een mooie plek voor de oude gedenkstenen en behoud van het oorlogsmonument.

 

 

 

Gemeenschapsruimte voor het dorp

Als de plannen doorgang vinden, blijft het gebouw een belangrijk deel van zijn verbindende (en mogelijk religieuze) functie behouden. 

De buitenkant van het priesterkoorgedeelte (nu altaar) blijft staan, terwijl de binnenkant een verdieping krijgt, onderverdeeld in verschillende ruimtes voor diverse functies. Zo heeft de middelste ruimte volgens het plan een ronde theateropstelling, waardoor ook geschikt voor toneel- en andere voorstellingen, uitvoeringen en (religieuze) uitgeleide diensten. Deze ruimte heeft ongeveer 150 zitplaatsen.

AULA

In de huidige sacristie komt een eigen aularuimte waar in een gemoedelijke sfeer een dierbare overledene kan worden opgebaard. Deze ruimte heeft een eigen ingang en voorzieningen. Hierdoor blijft tot het moment van daadwerkelijk afscheid een dierbare overledene binnen de beslotenheid van het dorp.

Ook zal in de gemeenschappelijke ruimte een ontvangstruimte voor uitvaart, bijeenkomsten en dergelijke worden ingericht. Kortom "multifunctioneel".

Goed voor het gebouw, goed voor Pannerden

Met dit plan genereert de werkgroep een win-winsituatie voor Pannerden.

Het kerkgebouw wordt mooier dan het nu is. Het achterstallige onderhoud wordt bovendien opgelost. Maar het belangrijkste is, dat de oude kerk zo zijn spilfunctie in het dorp behoudt.

EN VERDER

De werkgroep heeft dit plan voorgelegd aan de locatieraad en het parochiebestuur, die op zijn beurt deze plannen heeft voorgelegd aan het bisdom. Ook aan de Gemeente en de Monumentencommissie zijn de plannen gepresenteerd. Ieder reageert bijzonder positief. Op dit moment zijn gesprekken gaande met parochiebestuur, bisdom, provincie en allerlei andere adviseurs welke hopelijk zal leiden tot aankoop kerkgebouw en uitvoering van het plan. 

Zodra meer bekend is laten wij u dat via deze weg weten. Wordt vervolgd dus….

 

DISCLAIMER

De getoonde afbeeldingen geven een indicatie van de uitgangspunten van het plan voor herbestemming van de Martinuskerk. Daarom kan aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend. 

Op alle afbeeldingen is het auteursrecht van toepassing. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Ronald Milder bureau voor bouwkunde en architectuur deze te gebruiken, te verspreiden en of te vermenigvuldigen. Goedkeuring kan alleen schriftelijk worden aangevraagd via het contactformulier.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over herbestemming van de Martinuskerk neem dan contact op met de werkgroep via het contactformulier.

Contact