Herbestemming Martinuskerk Pannerden

Vrijwilligers

Naast dat de werkgroep herbestemming zich afgelopen jaar heeft ingezet voor behoud van de Martinuskerk voor het dorp zijn ook de vele vrijwilligers in verschillende werkgroepen drukdoende om de kerk als middelpunt van de gemeenschap te houden.

Dit verdient enorm veel respect!
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers

Maar….

Ook in de toekomst zijn veel vrijwilligers nodig.

 

Het gaat niet stoppen!

Vol vertrouwen gaan wij verder en hopen dat het plan voor herbestemming van de Martinuskerk uitgevoerd kan worden. 

Hopende dat alle vrijwilligers in de toekomst zich in willen blijven zetten voor onze gemeenschap, het dorp Pannerden.

Wat doen de vrijwilligers?

Om een indruk te geven zijn op dit moment ongeveer 70 vrijwilligers actief in onderstaande werkgroepen in willekeurige volgorde:

- avondwake uitgeleide groep
- bezorgers parochieblad
- bereikbaarheidsdienst parochie
- bloemversiering
- collectanten
- communiegroep
- gezinsvieringengroep
- koperpoetsgroep
- herenkoor en koor Pur Sang
- kosters
- lectoren
- groep muzikale begeleiding avondwake/uitgeleide
- locatieraad 
- schoonmaakgroep kerk
- tuinonderhoud kerk en pastorie
- etc

Naast deze ruim 70 vrijwilligers zijn ook leden van het herenkoor en Pur Sang actief voor onze kerk.

En in de toekomst?

Omdat de gemeenschapsruimte voor het dorp blijft bestaan zijn ook in de toekomst vrijwilligers nodig.

De gemeenschappelijke ruimte is wat kleiner maar daardoor ook beter te overzien. Staat van onderhoud zal ook beter zijn wat het gebouwbeheer eenvoudiger maakt.

Los van het gebouw willen we ook diensten blijven organiseren en mogelijk andere activiteiten. Om dit te kunnen doen zijn in de toekomst nog steeds vrijwilligers nodig.

Wij hopen dat het plan voor herbestemming van de kerk door kan gaan en we in de toekomst nog steeds op veel vrijwilligers kunnen rekenen.

 

En in de tussentijd?

Hopen we dat alles voortgezet zal worden zoals het nu loopt en dat we snel duidelijkheid kunnen geven hoe verder.

Wordt dus zeker vervolgd....

 

Werkgroep herbestemming Martinuskerk

Ook hebben we sinds ongeveer een jaar een werkgroep herbestemming Martinuskerk Pannerden.

Deze werkgroep bestaat uit tien enthousiaste dorpelingen welke een gezamenlijke doelstelling hebben het beeldbepalend kerkgebouw en het lokaal geloven voor het dorp te behouden. 

Met het voorliggend plan is zichtbaar dat we als werkgroep aanzienlijke vorderingen hebben gemaakt maar we zijn er nog niet. Financiele en juridische zaken worden momenteel uitgezocht wat uiteindelijk moet gaan leiden tot aankoop van de Martinuskerk. Met het parochiebestuur en andere deskundigen zijn wij hierover in gesprek.

De werkgroep hoopt begin 2021 stappen te maken wat uiteindelijk tot realisatie van het plan mag leiden.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over herbestemming van de Martinuskerk neem dan contact op met de werkgroep via het contactformulier.

Contact